print zoom-in zoom-uit

ZELFSTANDIG & AFTREKPOSTEN

14 Sep 2013 00:00


Belangrijkste aftrekposten 


Zelfstandigenaftrek
Ondernemers die voldoen aan het urencriterium komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De hoogte daarvan hangt af van de winst: hoe hoger de winst, hoe hoger de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek
Beginnende ondernemers mogen de eerste drie jaar na de start jaarlijks naast de zelfstandigenaftrek een extra bedrag aftrekken. Arbeidsongeschikte ondernemers komen in aanmerking voor hogere bedragen, mits de aftrek niet hoger is dan de winst in dat jaar.

Meewerkaftrek
Heeft u een partner die meewerkt in uw bedrijf? Vanaf minimaal 525 uur per jaar mag u dan een bepaald percentage van de winst aftrekken als meewerkaftrek. Uw partner betaalt over dit bedrag geen inkomstenbelasting.

Aftrek voor speur-en ontwikkelingsaftrek
Ondernemers die minstens 500 uur per jaar aan speur-en ontwikkelingswerk besteden en een S&O-verklaring van het ministerie van Economische Zaken hebben, komen in aanmerking voor de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. 

Mkb-winstvrijstelling
Ondernemers in het mkb hebben recht op de mkb-winstvrijstelling. Dit betekent dat u een bepaalde percentage van uw fiscale winst mag aftrekken. Dit geldt echter ook als u verlies maakt.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Hiervoor moet u voldoen aan de voorwaarden voor de investeringsaftrek. Als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband, dan moet u alle individuele investeringen bij elkaar optellen.

Energie-investeringsaftrek (EiA)
Voorwaarden:
- Het bedrijfsmiddel leidt tot een doelmatiger gebruik van energie;
- Het bedrijfsmiddel mag nog niet eerder gebruikt zijn;
- Het bedrijfsmiddel moet op de Energielijst staan;
- In sommige gevallen is een bouwvergunning, Wbr-vergunning of een milieuvergunning nodig.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Voorwaarden:
- Het bedrijfsmiddel is aangewezen als milieu-investering en u maakt voor de investering géén gebruik van de energie-investeringsaftrek.

Desinvesteringsbijtelling
Verkoopt u een bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na het begin van het jaar waarin de investering werd gedaan, dan moet de investeringsaftrek of een deel daarvan worden 'terugbetaald'. Dit doet u door de winst in het jaar van verkoop te verhogen met de desinvesteringsbijtelling. Dit geldt echter niet als u voor minder dan € 2.200 aan bedrijfsmiddelen verkoopt. 

Laatste nieuws

2016: VRIJSTELLING SPAARLOONREGELING 04 Dec 2015 00:00 ... Lees verder
2016: AOW LEEFTIJD OMHOOG 02 Dec 2015 00:00 ... Lees verder
2016 WIJZIGINGEN IN HEFFINGSKORTINGEN 01 Dec 2015 00:00 ... Lees verder
BELASTINGVERMINDERING BTW 22 Sep 2014 00:00 ... Lees verder
BEDRIJFSVERZEKERINGEN 15 Sep 2014 00:00 ... Lees verder
WERKKOSTENREGELING 2015 01 Sep 2014 00:00   ... Lees verder
VPB CONSEQUENTIES 18 Jul 2014 00:00 ... Lees verder
WINSTBOX GAAT NIET DOOR 14 Jul 2014 00:00 ... Lees verder
VALSE E-MAIL IN OMLOOP ! 07 Jul 2014 00:00 ... Lees verder
BEWAARTERMIJN ADMINISTRATIE 17 Apr 2014 00:00 ... Lees verder
IB ACTIE STARTERS 18 Mar 2014 00:00 ... Lees verder
ZELFSTANDIG & AFTREKPOSTEN 14 Sep 2013 00:00 ... Lees verder
EISEN AAN EEN FACTUUR 20 Jun 2013 00:00 ... Lees verder
WAARSCHUWING BELASTINGDIENST 08 May 2013 00:00  ... Lees verder
Untitled Document